VUČKOVIĆ PETAR

  • Štampa

VUČKOVIĆ PETAR

 

VUČKOVIĆ PETAR, sin Mirka i majke Grozde, r. Kličković, rođen 23.07.1947.godine u Dabru, općina Sanski Most. krivično djelo “ubistvo” iz člana 171. stav 1. ranijeg KZ F BiH. Naredba Kantonalnog suda Bihać za raspisivanje međunarodne potjernice broj: 01 0 K 000104 02 K od 12.03.2015.g.