STOJANOVIĆ MLADEN

  • Štampa

STOJANOVIĆ MLADEN

 

STOJANOVIĆ MLADEN, sin Ranka i majke Olge, rođene Mudrinić, rođen 12.12.1975.godine u Lušci Palanci, selo Praštali broj 96, S.Most, traži se zbog krivičnog djela „ubistvo“ iz čl. 36. stav 2. tačka 1. KZ RS-posebni dio. Lišiti slobode i sprovesti u Kantonalni sud Bihać pozivom na Naredbu broj: 01 0 K 000040 08 K od 25.03.2009.g.