SAMAN A.HUSSEN

  • Štampa

SAMAN A.HUSSEN

SAMAN A.HUSSEN, rođen 01.07.1956. godineu Arbeel-Irak,  mjesto prebivališta Bagdad-IrakdirektorMOONLIGHTCOMPANYd.o.o. Sarajevo, prebivao BihaćUl. Veljka Vlahovićbb., tražse zbog krivičnog djela «zloupotreba položaja ili ovlasti» iz čl. 358. stav 3. KZ FBiH krivičnog djela «zloupotreba ovlasti u privredi» iz čl. 259.st. 2. KZ F BiH. Lišiti slobode sprovesti Kantonalni sud Bihać pozivom na Naredbu broj K-34/00 od 03.03.2005.g.