OŽEGOVIĆ OBRAD

  • Štampa

OŽEGOVIĆ OBRAD

 

OŽEGOVIĆ OBRAD, sin Milana, zvani „Obradić“ i „Vagoneta“, rođen 10.03.1964.godine u mjestu Jasenovac, općina B.Petrovac, JMB 1003964111947, sa posljednjim prebivalištem u Banja Luci, Aleja svetog save broj 64, općina Banja Luka, traži se zbog krivičnog djela „ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ iz čl. 142. stav 1. u vezi sa članom 22. preuzetog KZ SFRJ. LišitislobodeisprovestiuKantonalnisudBihać pozivomnaNaredbubroj 01 0 K 006752 12 Kpp 7 od 30.05.2012.g.