OMANOVIĆ ALMIR

  • Štampa

OMANOVIĆ ALMIR

 

OMANOVIĆ ALMIR, zv. „Pišta“, sin Osmana, rođen 22.11.1985.godine u Bihaću, nastanjen u Zagrebu, Nova Cesta 47, R Hrvatska, a u V.Kladuši, na adresi Trnovi bb., JMBG 2211985110016, traži se zbog krivičnog djela „teška krađa“ iz čl. 287.stav 1. tačka a) KZ F BiH. LišitislobodeisprovestiuOpćinski sud V.Kladuša pozivomnaNaredbubroj:23  0 K 003519 09 K od 27.07.2012.g.