MUJADŽIĆ-TALAKIĆ DAMIR

  • Štampa

MUJADŽIĆ-TALAKIĆ DAMIR

 

MUJADŽIĆ-TALAKIĆ DAMIR, zv. «Damko», sin Ademira i majke Ismete, rođene Pajazetović, rođen 16.12.1976.godine u V.Kladuši, sa posljednjim prebivalištem u V.Kladuši,  Ul. 5. Korpusa, općina V.Kladuša, traži se zbog krivičnog djela «posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga» iz čl. 239. stav 2. a u vezi sa stavom 1. KZ F BiH. Lišiti slobode i sprovesti u Općinski sud B.Krupa pozivom na Naredbu broj: 018-0-KV-05-000163 od 17.08.2010.g.