MILJKOVIĆ SEAD

  • Štampa

MILJKOVIĆ SEAD

 

MILJKOVIĆ SEAD, zv. „Cicanov“, sin Meheimajke Zumre, rođene Ćerimović, rođen 14.05.1972.godine  Bihaću, JMBG 1405972113844, tražse zbog krivičnog djelaratni zločin protiv civilnog stanovništvaiz čl. 154. stav 1. ranijeg KZ F BiH. Lišiti slobode i sprovesti u Kantonalni sud Bihać pozivom na Naredbu broj: 001-0-KPP-07-000 008 od 23.01.2007.g.