MANDIĆ MILOVAN

  • Štampa

MANDIĆ MILOVAN

 

MANDIĆ MILOVAN, zv. „Cevka“, sinDušanaimajkeDraginje, rođen 27.03.1968.godineuseluBudeljGornjaSanica, općinaKljuč, saranijimprebivalištemuS.Mostu, traži se zbog krivičnog djela «pokušaj ubistva» iz čl. 171. stav 2. tačka 4. u vezi sa čl. 20. ranijeg KZ F BiH i krivičnog djela «teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva» iz čl. 277. stav 1. ranijeg KZ F BiH. Lišiti slobode i sprovesti u Kantonalni sud Bihać pozivom na Naredbu broj: K-4/04 od 19.02.2007.g.