LAKIĆ DRAŠKO

  • Štampa

 LAKIĆ DRAŠKO

 

LAKIĆ DRAŠKO, sin Đure i majke Grozde, rođene Lakić, rođen 01.01.1962.godine u Gornjim Biljanima, općina Ključ, traži se zbog krivičnog djela „ubistvo“ iz čl. 171. stav 2. tačka 4. ranijeg KZ F BiH. Lišiti slobode isprovesti u Kantonalni sud Bihać pozivom naNaredbu broj: 001-0-K-06-000 017 od 06.10.2008.g.