KESIĆ SLOBODAN

  • Štampa

KESIĆ SLOBODAN

KESIĆ SLOBODAN, sin Marka, rođen 20.08.1948. godine Kikindi, prebiva Bos.Krupi Ulica Miloša Balaća-lamela 19/1, tražse zbog  krivičnog djela «ubojstvo» iz čl. 171. stav 2. tačka 4. KZFBiH, za koje je pravomoćnom presudom K.suda Bihać broj: K.51/99 od 30.05.2000.g. koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda FBiH broj KŽ.373/00 od 26.09.2000.g. izrečena kazna zatvora utrajanju od 15 godina. Lišiti slobode sprovesti Općinski sud B.Krupa pozivom na Naredbu broj 018-0-Kv-08-000 021 od 21.03.2008.g.