PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

KESIĆ SLOBODAN

KESIĆ SLOBODAN

KESIĆ SLOBODAN, sin Marka, rođen 20.08.1948. godine Kikindi, prebiva Bos.Krupi Ulica Miloša Balaća-lamela 19/1, tražse zbog  krivičnog djela «ubojstvo» iz čl. 171. stav 2. tačka 4. KZFBiH, za koje je pravomoćnom presudom K.suda Bihać broj: K.51/99 od 30.05.2000.g. koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda FBiH broj KŽ.373/00 od 26.09.2000.g. izrečena kazna zatvora utrajanju od 15 godina. Lišiti slobode sprovesti Općinski sud B.Krupa pozivom na Naredbu broj 018-0-Kv-08-000 021 od 21.03.2008.g.

 

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 22 gostiju i nema prijavljenih članova