KAJTEZOVIĆ SENAD

  • Štampa

KAJTEZOVIĆ SENAD

 

KAJTEZOVIĆ SENAD, sin Age i majke Razije, r. Šabić, rođen 01.03.1981.godine u Donjim Purićima, općina V.Kladuša, JMBG 0103981113849, nastanjen u Francuskoj, traži se zbog krivičnog djela „silovanje“ iz čl. 203. stav 1. KZ F BiH. Lišiti slobode i sprovesti u Općinski sud V.Kladuša pozivom na Naredbu broj: 23 0 K 002123 03 Kps od 24.02.2012.g.