BEGANOVIĆ SIDIK

  • Štampa

BEGANOVIĆ SIDIK

 

BEGANOVIĆ SIDIK, zv. “Dikan”, sinDžafera i majkeArife, rođeneSarajlija, rođen 27.06.1949.godineuPećigradu, općinaCazin, sa prijašnjim boravištem u V.Kladuši, ul. 4.jula br. 1, traži se zbogkrivičnogdjelaubistvoupokušajuiz čl. 36. stav 1. KZRBiHuvezisa čl. 19. KZSFRJ. Lišiti slobode i sprovesti u Kantonalni sud Bihać pozivom na Naredbu broj: 01 0 K 003206 10 Kpp2 od 10.05.2010.g.