BADNJEVIĆ MEHMEDALIJA

  • Štampa

BADNJEVIĆ MEHMEDALIJA

 

BADNJEVIĆ MEHMEDALIJA, zv. „Braco“, sin Ahmeta i majke Rasime, rođen 08.04.1951.godine u B.Krupi, JMBG 0804951111068, posljednje mjesto prebivališta u B.Krupi Ul. Sokak br. 2, traži se zbog krivičnog djela “produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti” iz čl. 383. st. 3. u vezi sa st.1. i čl. 55. KZ F BiH za koje je Presudom K.suda Bihać broj: K.64/05 od 24.04.2006.g. koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda F BiH br. KŽ.400/06 od 22.03.2007.g. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine.  Lišiti slobode i sprovesti u Općinski sud B.Krupa pozivom na Naredbu broj: 018-0-KV-08-000070 od 27.10.2008.g.