PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

BADNJEVIĆ MEHMEDALIJA

BADNJEVIĆ MEHMEDALIJA

 

BADNJEVIĆ MEHMEDALIJA, zv. „Braco“, sin Ahmeta i majke Rasime, rođen 08.04.1951.godine u B.Krupi, JMBG 0804951111068, posljednje mjesto prebivališta u B.Krupi Ul. Sokak br. 2, traži se zbog krivičnog djela “produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti” iz čl. 383. st. 3. u vezi sa st.1. i čl. 55. KZ F BiH za koje je Presudom K.suda Bihać broj: K.64/05 od 24.04.2006.g. koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda F BiH br. KŽ.400/06 od 22.03.2007.g. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine.  Lišiti slobode i sprovesti u Općinski sud B.Krupa pozivom na Naredbu broj: 018-0-KV-08-000070 od 27.10.2008.g. 

 

 

 

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 16 gostiju i nema prijavljenih članova