BOJANIĆ MILAN

  • Štampa

 

BOJANIĆ MILAN

 

BOJANIĆ MILAN, sin Milanka i majke Dušanke, rođene Ćulibrk, rođen 20.03.1977.godine u B.Krupi, sa posljednjim prebivalištem u B.Krupi naselje Gornji Bušević, državljanin BiH, traži se zbog krivičnog djela „šumska krađa“ iz čl. 316.st.2. u vezi sa čl. 55. KZ F BiH. Lišiti slobode i sprovesti u Općinski sud B.Krupa pozivom na Naredbu za izdavanje međunarodne potjernice O.sud B.Krupa broj:18 0 K 003526 13 Kv 2 od 17.04.2013.g.

 

 

BOJANIĆ MILAN, sin Milanka i majke Dušanke, rođene Ćulibrk, rođen 20.03.1977.godine u B.Krupi, sa posljednjim prebivalištem u B.Krupi naselje Gornji Bušević, državljanin BiH, traži se zbog krivičnog djela „šumska krađa“ iz čl. 316.st.2. KZ F BiH. Lišiti slobode i sprovesti u Općinski sud B.Krupa pozivom na Naredbu za izdavanje međunarodne potjernice O.sud B.Krupa broj:18 0 K 001816 12 Kv od 10.04.2014.g.