KALANJ SIMO

  • Štampa

KALANJ SIMO

 

KALANJ SIMO, sin Mile i majke Ruže, r. Jelčić, rođen 01.07.1984.godine u B.Krupi, nastanjen u Gornjem Buševiću, općina B.Krupa, traži se zbog krivičnog djela „šumska krađa“ iz čl. 316.st.2. u vezi sa čl. 55. KZ F BiH. Lišiti slobode i sprovesti u Općinski sud B.Krupa pozivom na Naredbu O.suda B.Krupa broj: 18 0 K 003526 13 Kv od 17.04.2013.g.

 

KALANJ SIMO, sin Mile i majke Ruže, r. Jeličić, rođen 01.07.1984.godine u B.Krupi, nastanjen u Gornjem Buševiću, općina B.Krupa, Srbin, traži se zbog krivičnog djela „šumska krađa“ iz čl. 316.st.2. KZ F BiH. Lišiti slobode i sprovesti u Općinski sud B.Krupa pozivom na Naredbu O.suda B.Krupa broj: 18 0 K 001816 12 Kv 2 od 10.04.2014.g.