PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

KALANJ SIMO

KALANJ SIMO

 

KALANJ SIMO, sin Mile i majke Ruže, r. Jelčić, rođen 01.07.1984.godine u B.Krupi, nastanjen u Gornjem Buševiću, općina B.Krupa, traži se zbog krivičnog djela „šumska krađa“ iz čl. 316.st.2. u vezi sa čl. 55. KZ F BiH. Lišiti slobode i sprovesti u Općinski sud B.Krupa pozivom na Naredbu O.suda B.Krupa broj: 18 0 K 003526 13 Kv od 17.04.2013.g.

 

KALANJ SIMO, sin Mile i majke Ruže, r. Jeličić, rođen 01.07.1984.godine u B.Krupi, nastanjen u Gornjem Buševiću, općina B.Krupa, Srbin, traži se zbog krivičnog djela „šumska krađa“ iz čl. 316.st.2. KZ F BiH. Lišiti slobode i sprovesti u Općinski sud B.Krupa pozivom na Naredbu O.suda B.Krupa broj: 18 0 K 001816 12 Kv 2 od 10.04.2014.g. 

 

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 19 gostiju i nema prijavljenih članova