MUJANOVIĆ MUJO

  • Štampa

MUJANOVIĆ MUJO 

 

 

MUJANOVIĆ MUJO, sin Muje, rođen 27.10.1973.godine u mjestu Prisočka, općina Kotor Varoš, posljednje prebivalište Bedem br. 16, Bošnjak, državljanin BiH, JMB 2710973102782, traži se zbog krivičnog djela „teška krađa“ iz čl. 287. stav 1. tač.a u vezi sa čl. 286. stav 1. KZ F BiH. Lišiti slobode i sprovesti u Općinski sud Bihać pozivom na Naredbu broj: 17 0 K 034426 13 Kpp 2 od 30.12.2013.g.