ADAMIR KABILJAGIĆ

  • Štampa

KABILJAGIĆ ADAMIR

KABILJAGIĆ ADAMIR, zv. “Srećo”, sin Senada i majke Šefike, dj. Velić, rođen 05.08.1987.godine u Bihaću, , JMB 0508987110035,stalno mjesto prebivališta u Bosanska Krupa, ul. 505.Viteške brigade,kazna zatvora u trajanju od 1 / jedne / godine na koju je osuđen pravomoćnom presudom Općinskog suda u B.Krupi broj: 1 8 0 K 014829 12 K od 04.09.2013.g.Naredba Općinskog suda B.Krupa za raspisivanje međunarodne potjernice broj: 18 0 K 014829 14 Kv od 30.09.2015.g.