DIZDAREVIĆ ALDIJANA

  • Štampa

 

DIZDAREVIĆ ALDIJANA

 

DIZDAREVIĆ ALDIJANA, kći Izeta i majke Šemse, dj. Latić, rođena 15.01.1986.godine u Velikoj Kladuši, JMBG: 1501986118872, sa prebivalištem u Velikoj Kladuši, naselje Kumarica broj 61.

krivično djelo “ubistvo u pokušaju” iz čl. 166. stav 1. u vezi sa čl. 28. KZ F BiH.

Naredba Kantonalnog suda Bihać za raspisivanje međunarodne potjernice broj: 01 0 K 010066 15 Kps  od 05.10.2015.g.