PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

Registracija vozila

 

 

 

Registracija vozila

• Novi sistem registracije vozila u BiH u primjeni je od 28.09.2009. godine, u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 6/06).

• Za registraciju vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine nadležna su kantonalna ministarstva unutarnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutarnjih poslova i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine Policija Brčko distrikta (Jedinica za administrativne poslove), prema mjestu prebivališta vlasnika.

• Dokumente za registraciju vozila čine:

– Registarske tablice;
– Potvrda o vlasništvu vozila;
– Potvrda o registraciji;
– Unutarnji stiker;
– Vanjski stiker.

Registarske tablice

• Nepersonalizirane registarske tablice sa sigurnosnim elementima za motorna vozila su od aluminijuma, ravne i glatke sa zaštitnim retroreflektivnim slojem.
• Registarske tablice sadrže slijedeće zaštitne elemente koji se mogu provjeriti golim okom:
1. Virtuelna sigurnosna nit;
2. Vodeni žig (Watermark);
3. Serijski broj (serijsko numerisanje);
4. Identifikacijski znak zemlje (BIH);
5. Font.

Sigurnosni zaštitni elementi registarskih tablica


• Virtuelna sigurnosna nit (Virtual Security Thread) je prisutna cijelom horizontalnom dimenzijom tablice. Jedan njen element izgleda kao da je iznad površine tablice, a drugi ispod. Osigurana je trajnost i jasna vidljivost tokom garantiranog vijeka trajanja tablice. Ovaj zaštitni element je vidljiv bez dodatnih specijalnih uređaja, pri dnevnom svjetlu, kao i noću pri osvjetljenju kratkim svjetlima motornih vozila. Vidljiv je na tablicama postavljenim na za to predviđenom mjestu na vozilu pri jakom baterijskom osvjetljenju na udaljenosti 0-15 metara i ne smije uticati na čitljivost tablice. 
• Vodeni žig (Watermark) – sadržan je u retroreflektivnoj foliji u vidu natpisa “BiH” u jednom redu, dok je u drugom redu u vidu natpisa “БиХ”. Vidljiv je običnim okom pod uglom posmatranja od 30⁰ u odnosu na ravan u kojoj se nalazi registarska tablica. 
• Serijski broj – Retroreflektivni sloj svake nepersonalizirane tablice sadrži jedinstveni serijski broj nanesen laserskim graviranjem na retroreflektivnu foliju u karakter i 1 D bar kodu. Serijski broj je vidljiv golim okom i ima strukturu 99999999;
• Identifikacijski znak zemlje (BIH) - izgled, dimenzije i plava pozadina identifikacijskog logotipa zemlje odgovaraju specifikacijama Eurologo-a, prema Propisu Vijeća Evropske zajednice br. 2411/98 (Aneks) od 03.11.1998. godine.
• Font - German FE font.

Potvrda o vlasništvu vozila

• Potvrde o vlasništvu vozila su napravljene od vještačkog papira u obliku trodjelnog obrasca dimenzija 210x105 mm (nepresavijen trodjelni obrazac).
• Potvrde o vlasništvu vozila sadrže slijedeće sigurnosne zaštitne elemente koji se mogu provjeriti golim okom:
– Metalizirana kinegramska traka;
– Vodeni žig (Watermark);
– Iridiscentna traka;
– Serijski broj (serijsko numerisanje).

Sigurnosni zaštitni elementi potvrde o vlasništvu vozila

 

• Metalizirana kinegramska traka se nalazi na vanjskoj strani dokumenta. Pod različitim uglovima posmatranja reagira u različitim bojama i sadrži natpis “BIH”;

• Vodeni žig (Watermark) – obrazac sadrži jednostepeni svijetli vodeni žig u obliku slova “BIH” smještenih u elipsu koji se naizmjenično ponavljaju. Vodeni žig se vidi golim okom pri djelovanju svjetlosnog izvora ili dnevne svjetlosti u pozadini dokumenta.
• Iridiscentna traka se nalazi na tri pozicije unutarnje strane dokumenta. U ovisnosti od ugla gledanja, te trake se vide kao žute ili svijetlo plave.
• Serijski broj (serijsko numerisanje) – sastoji se od dva slova i sedam brojeva (npr. BA 0000001). Serijski broj se nalazi na tri mjesta na vanjskoj strani dokumenta i na jednom mjestu na unutarnjoj strani dokumenta.

 

Potvrda o registraciji

• Potvrde o registraciji sa sigurnosnim zaštitnim elementima su napravljene od vještačkog papira u obliku trodjelnog obrasca dimenzija 210x105 mm (trodjelni nepresavijeni obrazac).
• Potvrde o registraciji imaju slijedeće sigurnosne zaštitne elemente koji se mogu provjeriti golim okom:
– Metalizirana kinegramska traka;
– Vodeni žig (Watermark);
– Iridiscentna traka;
– Serijski broj (serijsko numerisanje).

Sigurnosni zaštitni elementi potvrde o registraciji• Metalizirana kinegramska traka se nalazi na vanjskoj strani dokumenta. Pod različitim uglovima posmatranja reagira u različitim bojama i sadrži natpis “BIH”;
• Vodeni žig (Watermark) – obrazac sadrži jednostepeni svijetli vodeni žig u obliku slova BIH smještenih u elipsu, koji se naizmjenično ponavljaju. Vodeni žig se vidi golim okom pri djelovanju svjetlosnog izvora ili dnevne svjetlosti u pozadini dokumenta.
• Iridiscentna traka se nalazi na tri pozicije unutarnje strane dokumenta. U ovisnosti od ugla gledanja, te trake se vide kao žute ili svijetlo plave.
• Serijski broj (serijsko numerisanje) se sastoji od dva slova i sedam brojeva (npr. AA 0000001). Serijski broj se nalazi na tri mjesta na vanjskoj strani dokumenta i na jednom mjestu na unutarnjoj strani dokumenta.

 

Unutarnji stiker

• Unutarnji stikeri sa sigurnosnim zaštitnim elementima su napravljeni od transparentne hologramske folije dimenzija 45x60 mm.
• Unutarnji stikeri imaju slijedeće sigurnosne zaštitne elemente koji se mogu provjeriti golim okom:
– Transparentna hologramska folija;
– Serijski broj (serijsko numerisanje);
– Efekat samouništavanja prilikom pokušaja odljepljivanja stikera.

Sigurnosni zaštitni elementi unutarnjeg stikera

 

• Transparentna hologramska folija koju sadrži obrazac unutarnjeg stikera mijenja boju u ovisnosti od ugla gledanja. U njoj su sadržani natpisi “BOSNA I HERCEGOVINA “ i “БОСНА И ХЕРЦEГOВИНA” koji također mijenjaju boju u ovisnosti od ugla gledanja, kao i dijagonalni natpis “BOSNAIHERCEGOVINAБОСНАИХЕРЦЕГОВИНА” na tijelu stikera, odštampan u plavoj boji. Obrazac sadrži natpis u obliku slova BIH smještenih u elipsu koji se naizmjenično ponavljaju i mijenjaju boju u ovisnosti od ugla gledanja.
• Serijski broj (serijsko numerisanje) se sastoji od osam brojeva (npr. 00226693). Serijski broj stikera se nalazi u gornjoj liniji, odnosno pri vrhu stikera.
• Efekat samouništavanja prilikom pokušaja odljepljivanja stikera - stiker ima linije cijepanja po kojima se uništava prilikom pokušaja odljepljivanja sa podloge. Prilikom pokušaja odljepljivanja dolazi do uništenja podataka na stikeru (tzv. efekat saća).


Vanjski stiker

• Vanjski stikeri sa sigurnosnim zaštitnim elementima su napravljeni od transparentne hologramske folije dimenzija 25x35 mm, te imaju zaštitni transparentni sloj koji se naknadno lijepi preko stikera dimenzija 31x41 mm.
• Vanjski stikeri imaju slijedeće sigurnosne zaštitne elemente koji se mogu provjeriti golim okom:
– Transparentna hologramska folija;
– Serijski broj (serijsko numerisanje);
– Efekat samouništavanja prilikom pokušaja odljepljivanja stikera.

Sigurnosni zaštitni elementi vanjskog stikera

 

• Transparentna hologramska folija koju sadrži obrazac vanjskog stikera mijenja boju u ovisnosti od ugla gledanja. U njoj su sadržani natpisi “BOSNA I HERCEGOVINA “ i “БОСНА И ХЕРЦEГOВИНA” koji također mijenjaju boju u ovisnosti od ugla gledanja, kao i dijagonalni natpis “BOSNAIHERCEGOVINAБОСНАИХЕРЦЕГОВИНА” na tijelu stikera, odštampan u plavoj boji. Obrazac sadrži natpis u obliku slova BIH smještenih u elipsu koji se naizmjenično ponavljaju i mijenjaju boju u ovisnosti od ugla gledanja.
• Serijski broj (serijsko numerisanje) se sastoji od osam brojeva (npr. 00099440). Serijski broj stikera se nalazi u gornjoj liniji, odnosno pri vrhu stikera.
• Efekat samouništavanja prilikom pokušaja odljepljivanja stikera - stiker ima linije cijepanja po kojima se uništava prilikom pokušaja odljepljivanja sa podloge. Prilikom pokušaja odljepljivanja dolazi do uništenja podataka na stikeru (tzv. efekat saća).

 

 

 

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 15 gostiju i nema prijavljenih članova