PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

PRILOG TV USK

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

INTERVJU SA POLICIJSKIM KOMESAROM

Biometrijski pasoš

Biometrijski pasoš

• Biometrijski pasoš BiH (građanski, diplomatski i službeni) izdaje se od 15. oktobra 2009. godine u skladu sa Zakonom o putnim ispravama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08 i 39/08).
• Izdavanje biometrijskih pasoša vrše u Federaciji Bosne i Hercegovine kantonalna ministarstva unutarnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutarnjih poslova i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine Odjel za javni registar, prema mjestu prebivališta. Izdavanje diplomatskih pasoša vrši Ministarstvo vanjskih poslova BiH, a službenih pasoša Ministarstvo civilnih poslova BiH.
• Biometrijski ili elektronski pasoš je dokument koji sadrži elemente zaštite od falsificiranja i elektronski čip pomoću kojeg je moguća provjera identiteta na osnovu fizioloških karakteristika osobe koja je podvrgnuta nekoj kontroli. Građanski, diplomatski i službeni pasoši se međusobno razlikuju po reljefnoj izradi korica i različitim bojama i unutarnjem tekstu.
• Podaci o nosiocu pasoša personaliziraju se na drugoj stranici pasoša, a ugrađeni beskontaktni čip je elektronski personaliziran sa biometrijskim podacima vlasnika (fotografija, potpis, otisci prstiju).
• Sa aspekta vrste upisa i zaštite podataka u čipu, riječ je o extended access control (EAC) pasošu. Ovo je najnovija generacija biometrijskih pasoša koje zemlje članice Evropske unije, u skladu sa Regulativom EC 444/2009,  trebaju početi izdavati do 26. juna 2012. godine. EAC pasoši podrazumijevaju više digitalnih certifikata i posebnu zaštitu otiska prsta u odnosu na biometrijske pasoše prethodne generacije.

 

Osnovni podaci

• U okviru ovog dokumenta opisani su elementi zaštite obrasca putne isprave pred personalizaciju i nakon personalizacije. 
• Međutim, osnovna snaga sistema dokumenata u BiH jeste postupak i procedure koje se provode prilikom izdavanja dokumenata:
– on-line sistem u kome su uvezani svi organi koji izdaju pasoše i vrše uvid u dokumente na osnovu kojih se izdaju pasoši (lične karte, ulazni dokumenti – rodni list i uvjerenje o državljanstvu),
– prije personalizacije dokumenta vrši se biometrijska provjera podataka,
– svaka aktivnost na sistemu i svaki pristup podacima se loguje, 
– uveden je višeslojni sistem zaštite, od fizičke zaštite na lokacijama nadležnih organa, preko zaštite na nivou mreže, računara, pa do korištenja sistema digitalnog potpisa.
U sistem je uvezano preko 300 fizičkih lokacija MUP-ova, općina – matičnih ureda, diplomatsko-konzularna mreža (DKP), sa preko 800 korisnika koji direktno rade na procesu izdavanja pasoša.

Korice pasoša

• Korice pasoša su izrađene od sintetičkog materijala plave boje, a natpisi na njima su štampani otiskom zlatne boje. U ovisnosti od vrste pasoša (građanski, diplomatski, službeni), razlikuju se i natpisi na koricama. Na prednjoj strani korica nalazi se ICAO znak za elektronski pasoš.

 

Unutarnje stranice korica

• Unutarnje stranice korica su izrađene od zaštitnog papira. Pozitivni i negativni mikro tekst je sadržan u pozadinskoj sigurnosnoj štampi, kao i dubokoj štampi koja se može opipati. Sadrže motive koji se mogu provjeriti pod UV i IR svjetlom, kao i motiv štampan optički varijabilnom bojom.

 

Naslovna stranica pasoša

• Na naslovnoj stranici pasoša nalazi se serijski broj pasoša sa bar-kodom, kao i broj pasoša koji reagira pod UV svjetlom.

Stranica sa podacima

• Stranica sa podacima je izrađena od zaštitnog papira sa vodenim žigom sa grbom Bosne i Hercegovine i natpisom „BIH“. Stranica sa podacima je personalizirana sa podacima vlasnika pasoša. Ova stranica sadrži sekundarnu fotografiju (ghost image) i zaštićena je transparentnom kinegramskom folijom.

Unutarnje stranice pasoša

• Unutarnje stranice su izrađene od zaštitnog papira sa vodenim žigom i sadrže ugrađenu sigurnosnu nit. Unutarnje stranice od broja 3 do broja 32 su laserski perforirane sa serijskim brojem pasoša. Pozadinska sigurnosna štampa se sastoji od složenih linija i strukture protiv kopiranja i sadrži pozitivni i negativni mikro tekst. Pasoš je uvezan višebojnim koncem koji postaje fluorescentan pod UV svjetlom.

BIOGRAFIJA

Policijski komesar- generalni inspektor policije

MUJO KORIČIĆ

Dan policije 2017

Zakon o oružju i municiji

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 58 gostiju i nema prijavljenih članova