Rasvjetljeno više krivičnih djela na području Velike Kladuše

  • Štampa

     Policijski službenici Policijske stanice Velika Kladuša, radeći na rasvjetljavanju krivičnih djela koja su se desila na području općineVelika Kladuša počinjenih u proteklom periodu, poduzeli su niz operativno-taktičkih mjera i radnji , te došli do saznanja o licima koja su mogu dovesti u vezu sa počinjenim krivičnim djelima.

 ·       Dana 03/.04.08. 2018 godine, Policijskoj stanici Velika Kladuša, obratio se M.Š koji je prijavio da mu je iz porodične kuće otuđeno više predmeta čija vrijednosti prelazi preko 10.000 KM, čime je od strane NN lica počinjeno krivično djelo djelo  teška krađa.

     Operativnim radom na terenu, istražitelji OKP PS Velika Kladuša došli su do saznanja, da su izvršioci ovog krivičnog djela lica B.M.rođen 1985.godine nastanjen u Bužimu, M.M.rođen 1981.godine, nastanjen u Velikoj Kladuši i lice Š.S.rođen 1990.godine, nastanjen u Velikoj Kladuši i nad kojima je zavedena kriminalistička obrada.

     Nakon kompletiranja predmeta Kantonalnom tužilaštvu USK-a, protiv gore navedenih lica bit će dostavljen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu iz člana 287. KZ F BiH „Teška krađa“.  

·       Dana 11.08.2018 godine, Policijskoj stanici Velika Kladuša, obratila se L.P. koja je prijavila (1985) da su dva nepoznata lica došli do njene porodiče kuće, gdje su je nakon što je otvorila vrata,  fizički je napali i otuđili novac u vrijednosti od 180 KM, čime je od strane NN lica počinjeno krivično djelo iz člana 289. KZ F BiH „Razbojništvo “.

     Operativnim radom na terenu, policijski službenici došli su do saznanja, da su počinioci  ovog krivičnog djela , M.Z.rođen 1976. godine  nastanjen u Velikoj Kladuši i lice Ć.S.rođen 1972.godine nastanjen u Cazinu,  nad kojima je zavedena kriminalistička obrada.

     Nakon kompletiranja predmeta Kantonalnom tužilaštvu USK-a , protiv gore navedenih lica, bit će dostavljen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu iz člana 289. KZ F BiH „Razbojništvo “.