PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

Obavijest za medije Operativnog štaba O.A. „Migrant“

Ilustracija

Uprava policije MUP USK-a svakodnevno prati, analizira i planira operativno-taktičke mjere i radnje kako bi održali povoljno stanje javne sigurnosti i načina života stanovnika USK-a.

             S tim u vezi, primjetno je da došlo do povećanja broja krivičnih djela i prekršaja gdje se kao počinioci navedenih radnji pojavljuju „migranti“. Najčešće se radi o krivičnim djelima krađe i teške krađe, učestvovanja u tuči, nasilničkog ponašanja ali sa pogoršanjem vremenskih prilika dolazi i do znatnog povećanja broja krivičnih djela „narušavanje nepovredivosti doma“.

Uprava policije MUP USK-a je dana 20.07.2018. godine i 07.08.2018. godine putem medija apelovala na sve institucije nadležne za rješavanje problema migranata, naročito na državne institucije, da u što kraćem roku pronađu trajno rješenje smještaja migranata i da preuzmu obaveze u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, kako bi se moglo održati povoljno stanje sigurnosti na području USK-a.

Međutim, evidentno je da do sada nije ništa učinjeno kako bi se riješilo pitanje smještaja migranata, tako da je najveći teret u radu sa migrantskom populacijom i dalje ostao na policiji Unsko-sanskog kantona.  

Ovom prilikom Uprava policije MUP USK-a još jednom apeluje na sve nadležne institucije, u prvom redu državne institucije koje su nadležne za zbrinjavanje i smještaj migranata, da u što kraćem roku preuzmu obaveze u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima i trajno riješe smještaj migranata jer će u kratkom roku doći do osjetnog i trajnog pogoršanja vremenskih prilika što će dodatno usložniti trenutnu situaciju.

Napominjemo da bi rješavanje trajnog smještaja rezultiralo lakšom kontrolom migranata te samim tim i smanjenjem broja krivičnih djela i prekršaja iz oblasti javnog reda i mira koja su počinjena od strane ovih lica.  

Operativni štab Uprave policije MUP USK-a će i dalje od svih policijskih službenika ali i svih drugih subjekata koji su uključeni u rad sa migrantima zahtijevati pojačan angažman u obavljanju poslova i zadataka propisanih važećim zakonima, te će nastaviti provoditi niz pojačanih mjera i radnji koje je provodila i do sada u cilju održavanja sigurnosti na području čitavog Unsko-sanskog kantona. 

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 36 gostiju i nema prijavljenih članova