PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

Pet migranata je smješteno u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu kako bi se izvršilo njihovo udaljenje iz BiH

 Policijski službenici Uprave policije MUP USK-a i službenici Službe za poslove sa strancima su na području  grada Bihaća, dana 16.08.2018. godine sproveli koordiniranu akciju u cilju pregleda smještajnog prostora na lokaciji nedovršenog objekta „Đački dom Borići“  u Ulici Petog korpusa, kontrole boravišnog statusa migranata na ovom području,pronalaska ilegalnih migranata sklonih činjenju krivičnih djela i narušavanju JRM-a te njihovom stavljanju pod nadzor u Imigracionom centaru u Istočnom Sarajevu.

S tim u vezi, policijski službenici Uprave policije MUP-a USK-a su  inspektorima Službe za poslove sa strancima uz Zahtjev za izricanje mjere protjerivanja predali ukupno pet lica od kojih se lice N.N. rođen 1988. godine, državljanin Afganistana dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela „razbojništva“ iz člana 289. KZ F BiH, počinjenog  dana 12.08.2018.godine na štetu više stranih državljana u objektu „Đačkog doma Borići“, dok su lica: U.Z. rođen 1993.godine, državljanin Afganistana, M.S.N, rođen 1995.godine, državljanin Libije, H.A.A., rođen 1981. godine, državljanin Libije te A.H., rođen 1989. godine, državljanin Pakistana u pretodnom periodu evidentirani kao počinitelji prekršaja iz oblasti javnog reda i mira.

Nakon preuzimanja naprijed navedenih lica inspektori Službe za poslove sa strancima su  sproveli odgovarajuće provjere njihovog  boravišnog statusa nakon čega su lica stavljena pod nadzor smještanjem u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, kako bi se izvršilo njihovo udaljenje iz Bosne i Hercegovine.

Pripadnici policije MUP-a USK-a i Službe za poslove sa strancima će i u narednom periodu, svako iz svoje nadležnosti i u okviru svojih mogućnosti, sprovoditi zajedničke i koordinirane aktivnosti u cilju efikasnijeg rješavanja ove problematike i davanja doprinosa i zaštite sigurnosti građana na ovom području.

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 53 gostiju i nema prijavljenih članova