PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

Sastanak Operativnog štaba OA „ MIGRANT“ , Uprave policije MUP USK-a u vezi situacije na području USK-a

S početkom 2018. godine, zabilježen je sve veći priliv migranata na područje Unsko- sanskog kantona koji dolaze sa područja Sirije, Libije, Afganistana, Pakistana, Palestine, Maroka, Iraka, Alžira kao i drugih područja koja su zahvaćena ili su bila zahvaćena ratnim dejstvima ili su pogođena teškim socijalnim stanjem u društvu. 

Uprava policije MUP USK-a u cilju rješavanja problema koji nosi migrantska kriza i svakodnevnog sve većeg broja migranta koji dolaze na područje USK-a

te očuvanja povoljnog sigurnosnog stanja, zavela je i provodi operativnu akciju „ Migrant“ te u skladu sa ovom akcijom formirala je i Operativni štab zadužen za praćenje, rukovođenje, usmjeravanje i koordinaciju aktivnosti između organizacionih jedinica Uprave policije kao i drugih agencija zaduženih za sprovođenje zakona na području BIH. U proteklom periodu, Uprava policije MUP USK-a, sa sigurnošću se može reći da je uspjela održati sveukupnu sigurnosnu situaciju na zavidnom nivou .

Od januara mjeseca pa do jula mjeseca 2018. Godine, Uprava policije MUP USK-a,  evidentirala je i legitimisala 4261 migranta od čega je na području grada Bihaća legitimisala i evidentirala 3262 migranta a po slobodnoj procjeni boravi ih oko 3000. Na području Velike Kladuše legitimisano je 999 migrant a po slobodnoj procjeni boravi ih oko 700. Na području grada Bihaća jedan dio migranata smješten je u neuslovnoj zgradi bivšeg Đačkog doma u Borićima ( oko 700-1000 migranta) dok su ostali smješteni u privatnim objektima. 

Na području Velike Kladuše najveći broj migranata nalazi se u šatorskom migrantskom centru u mjestu Trnovi, dok se ostali također nalaze u privatnim objektima.

Broj krivičnih djela koja su počinili migranti je u tendenciji rasta te do sad je zabilježeno 20 slučajeva, od onih, može se reći najlakših pa do onih teških krivičnih djela a radi se o krivičnom djelu „ Ubistvo“. Također evidentiran je i napad na policijskog službenika pri čemu je isti zadobio i lakše tjelesne povrede. Protiv svih počinioca krivičnih djela, policijski službenici podnijeli su Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nadležnom Kantonalnom tužilaštvu.

Evidentirano je i 8 narušavanja javnog reda i mira, te su policijski službenici podnijeli Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim Općinskim sudom. 

Uprava policije je na području grada Bihaća ( 17.06.2018.godine) , i na području Općine Velika Kladuša (21.06.2018.godine), a po nalagu Općinskih sudova izvršila policijsku radnju „ Racija“ u prostorijama u kojima borave migranti, s ciljem pronalaska predmeta koji mogu poslužiti za izvršenje krivičnih djela, kao i predmete koji se mogu izuzeti po Zakonu o prekršajima. Tom prilikom pronađeni su i izuzeti veći broj noževa, skalpela, palica, kliješta, makaza kao i drugih predmeta pogodnih za nanošenje povreda ili izvršenje krivičnih djela a pronađena je i određena količina zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „ Cannabis sativa L“. 

U proteklom periodu, Uprava policije identifikovala je 26 lica migranta  koja su sklona vršenju krivičnih djela kao kao i narušavnju javnog reda i mira, te je u suradnji sa Službom za strance, iste dislocirala u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu.   

U dva navrata ( 16.05.2018. godine i 18.06.2018. godine)  od strane migranata pokušan je i oragnizirani prelazak državne granice između R BiH i R Hrvatske te su isti zbog nemogućnosti prelaska i blokirali granični prijelaz Maljevac, općina Velika Kladuša. Brzom i efikasnom intervencijom policijskih službenika Uprave policije MUP USK-a i u suradnji sa Graničnom policijom BiH i graničnom policijom R H, granični prelaz je odblokiran te su svi migranti vraćeni na područje Velike Kladuše odnosno kampa u mjestu Trnovi. 

Svjedoci smo a o čemu smo vas već izvještavali, da svakodnevno,  redovnim autobusnim linijama iz pravca Sarajeva na područje Bihaća dolazi između 40-60 novo pristiglih migranata. Novo pristigle migrante, policijski službenici evidentiraju te iste upućuju u Đački dom u Borićima o čemu se  obavještava i Službu za strance- terenski ured Bihać.

Grad Bihać i Turistička zajednica su već javno putem medija iskazali svoje nezadovoljstvo da je ovoliki broj migranata uticao na turističku sezonu te da je veći broj turista koji su najavili svoj dolazak na područje USK-a upravo iz ovog razloga otkazao posjet Nacionalnom parku UNA i USK-u. 

Također Vas izvještavamo da je Uprava policije zaprimila više zahtjeva od strane institucija koje su nezadovolje kretanjem i zadržavanjem migranata u blizini njihovih objekata, a radi se o dječijim vrtićima kao i kasarna„ Adil Bešić“ i  koji su od strane Uprave policije MUP USK-a tražili veći angažman policijskih službenika u smislu konstantnog boravka policijskih službenika u blizini ovih objekata. 

I ono što je za nas najbitnije, jeste sve veći broj prijava građana kao i javnog negodovanja zbog velikog broja migranata na području Bihaća i Velike Kladuše, njihovog kretanja u grupama, zadržavanja na zelenim površinama, nepoštivanja odredaba Odluka o javnom redu i miru i Zakona o Javnom redu i miru USK. 

Na području grada Bihaća, kao i na području USK-a, veći je priliv građana obzirom na sezonu godišnjih odmora te dolaska naših građana koji su na privremenom radu u inostranstvu te održavanja raznih manifestacija gdje se i očekuje veći broj građana. 

Kao što Vam je poznato, Upravi policije MUP USK-a,  nedostaje  veći broj policijskih službenika, te da je ovu situaciju premostila na način da je iz drugih policijskih stanica određen broj policijskih službenika pridodala policijskoj stanici Bihać i policijskoj stanici Velika Kladuša,  kako bi uspjela održati stanje sigurnosti i zaštitila sve svoje građane. 

Iz svega gore navedenog  u obavezi smo, a što je i zaključak sa sastanka Operativnog štaba Uprave policije, da obavjestimo Ministra MUP USK-a , nadležne institucije kao i javnost, da:

1.Uprava policije MUP USK-a do sad je uspjela održati stabilnu sigurnosnu situaciju,

2.Sigurnosna situacija na području USK-a sa svakodnevnim povećanjem broja migranata se usložnjava, te je potrebno što hitnije riješiti adekvatan smještaj za migrante, 

3.Apeliramo na sve institucije nadležne za rješavanje problema migranata, naročito na državne institucije da se aktivnije uključe i da pronađu trajno rješenje smještaja migranata izvan urbanih dijelova grada i općina i da preuzmu svoje obaveze u skladu sa Zakonom o azilu BiH ( „Sl.glasnik BIH“ br 11/16), kako bi Uprava policije MUP USK-a mogla sačuvati povoljno stanje sigurnosti na području USK-a.  

 

Predlažemo Ministru MUP USK-a da sa zaključcima Operativnog štapa OA „ Migrant“ upozna sve nadležne insttitucije zadužene za rješavanje navedenog problema. 

                                                       Operativni štaba operativne akcije „ Migrant“

                                                               Uprave policije MUP USK-a

 

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 8 gostiju i nema prijavljenih članova