Velika KLaduša-pretresi

  • Štampa

 VELIKA KLADUŠA-PRETRESI

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Analizirajući stanje o sigurnosti u vezi događaja sa migrantima za period od 01.02. do 20.06.2018. godine, na području općine Velika Kladuša, te uvidom u evidencije ove policijske stanice uviđa se da je došlo do devijantnog ponašanja i inkriminirajućih radnji od strane migranata, a za koja su se u prijašnjem periodu poduzimale službene radnje na osnovu zakona, što ukazuje da se sigurnosna situacija pogoršala

jednim djelom uzrokovana dolaskom migranata na područje općine, gdje je zabilježeno više krivičnih djela, prekršaja i incidentnih situacija.

            Cijeneći sigurnosnu situaciju i na osnovu relevantnih podataka ocjenjeno je da je neophodno poduzeti radnje racije i pretresa terena i objekata u kojima borave migranti s ciljem pronalaska nedozvoljenih sredstava kao što su razne vrste droga, hladnog i vatrenog oružja i slično, o čemu je upoznato Kantonalno tužilaštvo USK-a, te po pribavljenoj saglasnosti za traženje naredbe za pretres ista je dobivena od nadležnog suda tj.sudije za predhodni postupak Općinskog suda u Velikoj Kladuši.

Dana 21.06.2018. godine, pristupilo se realizaciji pribavljene naredbe, te se pretresi vrše na većem broju lokacija općine Velika Kladuša, za što je angažirano 85 policijska službenika iz više Policijskih stanica kao i policijski službenici JP za podršku Uprave policje MUP USK-a.

Uprava policije MUP USK-a, aktivno pratiti stanje na području USK-a, te poduzima zakonom predviđene mjere i radnje, kako bi zaštitila sve njene građane te zadržala dobru sigurnosnu situaciju na području Kantona, akcija je započeta u 07,00 sati i trajala je do 08,30 sat kojom prilikom pretresa u objektima je zatečeno ukupno 564 osobe, gdje je pronađeno, 4 preklopne čakije, 3 kuhinjska noža, 2 paketić neutvrđene mase sa sadržajem osušene zeljaste biljke koja svojim izgledom asocira na Cannabis Sativa L 4 skalpera, 1 makaze, 2 lista za ubodnu pilu, 1 čekić, 1 kliješta za žicu i 1 paketić „Rizle“-