PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

PRILOG TV USK

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

INTERVJU SA POLICIJSKIM KOMESAROM

Požari ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine

Nastupanjem toplijih dana i početka sezone izvođenja poljoprivrednih radova učestala je pojava sve većeg broja požara na području Unsko-sanskog Kantona.

Paljelje korova i starog raslinja bez nadzora, najčešći je uzrok širenja požara i nanošenja šteta na privatnim objektima i imovini tako i na šumskom bogatstvu našeg Kantona.

Nekontrolirana vatra velika je opasnost i po sigurnost i živote ljudi, pa stoga apeliramo na građane da sa posebnim oprezom i pod stalnim nadzorom vrše eventulano paljelnje korova prilikom čišćenja poljoprivrednih parcela.  

Spaljivanje korova i drugog zapaljivog materijala potrebno je vršiti samo u vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati uz poduzimanje svih mjera prevencije što podrazumijeva pripremu sredstava za gašenje vatre u slučaju nekontrolisanog širenja.

Podsjećamo građane, poljoprivrednike, šumske radnike i dr. da se pridržavaju odredbi  Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.

Prema neopreznim i nesavjesnim licima primjenivat ćemo zakonom predviđene mjere i radnje. 

BIOGRAFIJA

Policijski komesar- generalni inspektor policije

MUJO KORIČIĆ

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 114 gostiju i nema prijavljenih članova