PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

Požari ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine

Nastupanjem toplijih dana i početka sezone izvođenja poljoprivrednih radova učestala je pojava sve većeg broja požara na području Unsko-sanskog Kantona.

Paljelje korova i starog raslinja bez nadzora, najčešći je uzrok širenja požara i nanošenja šteta na privatnim objektima i imovini tako i na šumskom bogatstvu našeg Kantona.

Nekontrolirana vatra velika je opasnost i po sigurnost i živote ljudi, pa stoga apeliramo na građane da sa posebnim oprezom i pod stalnim nadzorom vrše eventulano paljelnje korova prilikom čišćenja poljoprivrednih parcela.  

Spaljivanje korova i drugog zapaljivog materijala potrebno je vršiti samo u vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati uz poduzimanje svih mjera prevencije što podrazumijeva pripremu sredstava za gašenje vatre u slučaju nekontrolisanog širenja.

Podsjećamo građane, poljoprivrednike, šumske radnike i dr. da se pridržavaju odredbi  Zakona o zaštiti od požara, Zakona o šumama te općinskih odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.

Prema neopreznim i nesavjesnim licima primjenivat ćemo zakonom predviđene mjere i radnje. 

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 27 gostiju i nema prijavljenih članova