PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

PRILOG TV USK

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

INTERVJU SA POLICIJSKIM KOMESAROM

Održan radni kolegij o sigurnosnoj situaciji na USK

 

U prostorijama MUP USK-a, policijski komesar glavni inspektor Mujo Koričić , dana 17.01.2018.godine u 07.00.sati,  održao je prošireni radni kolegiji sa najbližim saradnicima, načelnicima Policijskih uprava i komandirima Policijskih stanica koje su u sastavu Uprave policije MUP USK-a.

 Na sastanku je izvršena analiza rada Uprave policije u protekloj 2017.godini te je  razgovarano i o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na području Unsko-sanskog kantona kao i aktivnostima i projektima koji se planiraju u 2018.godini s ciljem unapređenja stanja sigurnosti.

Načelnici Policijskih uprava, detaljno su prezentirali stanje sigurnosti po svim segmentima kao i sve aktivnosti koje su poduzimane u izvještajnom periodu , na području koje pokriva određena Policijska uprava.

Policijski komesar je istakao, da je zadovoljan dosadašnjim postignutim rezultatima ali isto tako da  prezentirani podaci mogu i moraju biti bolji, te naložio konkretno koje mjere i radnje će se poduzimati u narednom periodu a koje su rezultat analiza i praćenja stanja,  s ciljem postizanja još boljih rezultata.    

Konstatirao je, da u proteklom periodu nisu zabilježeni veći sigurnosni problemi na području Unsko-sanskog kantona te da je stvaranju povoljne sigurnosne situacije, uz redovne mjere koje kontinuirano poduzimaju policijski službenici, doprinjelo i postupanje po planiranim aktivnostima i akcijama koje su rezultat izvršenih procjena i reagovanja na uočene pojave i dešavanja na terenu.

Na kraju sastanka, policijski komesar skrenuo je pažnju svim Načelnicima PU i Komandirima PS na profesionalnom izvršavanju policijskih poslova,  na ponašanje policijskih službenika, na striktno poštivanje i primjenu zakona kao i odrednica da se primjena prava ne može zasnivati na diskriminatornom ili samovoljnom ponašanju pripadnika policije, a svi oni koji se ne budu ponašali u skladu sa ovim načelima bit će rigorozno sankcionisani.

 

 

 

 

 

BIOGRAFIJA

Policijski komesar- generalni inspektor policije

MUJO KORIČIĆ

Dan policije 2017

Zakon o oružju i municiji

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 48 gostiju i nema prijavljenih članova