PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

PRILOG TV USK

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

INTERVJU SA POLICIJSKIM KOMESAROM

PRESS KONFERENCIJA - Stanje sigurnosti u 2017.godini

 

Ministar MUP USK-a Anel Ramić i policijski komesar Mujo Koričić, generalni inspektor policije,  dana 29.12.2017.godine održali su konferenciju za novinare na kojem je predstavljeno stanje sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu.

  U svom obraćanju medijima, ministar MUP USK-a istakao je da je u 2017.godini, od kad je na čelu ove institucije, poduzimano niz aktivnosti kako bi se poboljšao rad prije svega policijskih službenika ali isto tako i svih uposlenika Ministarstva. Neke od aktivnosti koja je obilježila 2017.godinu jeste razdvajanje Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije a što je stupanjem na snagu Zakona o unutrašnjim poslovima i predviđeno. Kupljeno je zemljište za izgradnju novu zgradu Policijske stanice Bužim , izvršena sanacija Policijske stanice Ključ, nabavljeni su novi PDA uređaji, a u novu godinu policijski službenici  ulaze sa novim uniformama koje su nakon sedam godina kupljene, te novih pet vozila.

Policijski komesar iznio je, u svom obraćanju medijima, da Uprava policije bilježi trend smanjenja krivičnih djela,  dok je ukupna otkrivenost krivičnih djela u porastu i iznosi 87 % .  Akcenat  kad je u pitanju kriminalitet, bile su akcije koje su usmjerene na krivična djela zloupotrebe položaja i općenito svih koruptivnih djela, a ni policijski službenici nisu bili pošteđeni, pa je u toku godine protiv 3 policijska službenika podnesen Izvješaj o počinjenom krivičnom djelu. Pored toga velik broj akcija usmjerene su i na sprječavanje zloupotrebe droga, i u ovom djelu evidentiran je veći broj krivičnih djela a što je i rezultat većeg rada samih policijskih službenika.

Također ističe, da aktivnosti koje Uprava policije poduzimala u toku 2017. godine  a na osnovu Okvirnog plana za poboljšanje stanja sigurnosti na putevima u USK-a , pokazuje pozitivne pomake i u ovom segmentu bilježimo trend smanjenja kako broja saobraćajnih nezgoda tako i broja stradalih lica. Broj smrtno stradalih lica je za 56 % manji u odnosu na predhodnu godinu. Stanje sigurnosti  javnog reda i mira, je u također zadovoljavajuće, i policijski službenici provodili su niz aktivnosti a posebno u suzbijanju prosjačenja s ciljem prije svega sprječavanja zloupotrebe i iskorištavanja djece i maloljetnika u cilju pribavljanja imovinske koristi.

Na kraju policijski komesar istakao je da je sigurnosna situacija jako povoljna na području Unsko-sanskog kantona, a ono što je najbitnije da nije bilo krivičnih djela ili bilo kakvih pojavnih oblika koja bi izazvala uznemirenost građana ili imaju obilježje terorizma.

 

 

BIOGRAFIJA

Policijski komesar- generalni inspektor policije

MUJO KORIČIĆ

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 84 gostiju i nema prijavljenih članova