PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

PRESS KONFERENCIJA - Stanje sigurnosti u 2017.godini

 

Ministar MUP USK-a Anel Ramić i policijski komesar Mujo Koričić, generalni inspektor policije,  dana 29.12.2017.godine održali su konferenciju za novinare na kojem je predstavljeno stanje sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu.

  U svom obraćanju medijima, ministar MUP USK-a istakao je da je u 2017.godini, od kad je na čelu ove institucije, poduzimano niz aktivnosti kako bi se poboljšao rad prije svega policijskih službenika ali isto tako i svih uposlenika Ministarstva. Neke od aktivnosti koja je obilježila 2017.godinu jeste razdvajanje Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije a što je stupanjem na snagu Zakona o unutrašnjim poslovima i predviđeno. Kupljeno je zemljište za izgradnju novu zgradu Policijske stanice Bužim , izvršena sanacija Policijske stanice Ključ, nabavljeni su novi PDA uređaji, a u novu godinu policijski službenici  ulaze sa novim uniformama koje su nakon sedam godina kupljene, te novih pet vozila.

Policijski komesar iznio je, u svom obraćanju medijima, da Uprava policije bilježi trend smanjenja krivičnih djela,  dok je ukupna otkrivenost krivičnih djela u porastu i iznosi 87 % .  Akcenat  kad je u pitanju kriminalitet, bile su akcije koje su usmjerene na krivična djela zloupotrebe položaja i općenito svih koruptivnih djela, a ni policijski službenici nisu bili pošteđeni, pa je u toku godine protiv 3 policijska službenika podnesen Izvješaj o počinjenom krivičnom djelu. Pored toga velik broj akcija usmjerene su i na sprječavanje zloupotrebe droga, i u ovom djelu evidentiran je veći broj krivičnih djela a što je i rezultat većeg rada samih policijskih službenika.

Također ističe, da aktivnosti koje Uprava policije poduzimala u toku 2017. godine  a na osnovu Okvirnog plana za poboljšanje stanja sigurnosti na putevima u USK-a , pokazuje pozitivne pomake i u ovom segmentu bilježimo trend smanjenja kako broja saobraćajnih nezgoda tako i broja stradalih lica. Broj smrtno stradalih lica je za 56 % manji u odnosu na predhodnu godinu. Stanje sigurnosti  javnog reda i mira, je u također zadovoljavajuće, i policijski službenici provodili su niz aktivnosti a posebno u suzbijanju prosjačenja s ciljem prije svega sprječavanja zloupotrebe i iskorištavanja djece i maloljetnika u cilju pribavljanja imovinske koristi.

Na kraju policijski komesar istakao je da je sigurnosna situacija jako povoljna na području Unsko-sanskog kantona, a ono što je najbitnije da nije bilo krivičnih djela ili bilo kakvih pojavnih oblika koja bi izazvala uznemirenost građana ili imaju obilježje terorizma.

 

 

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 18 gostiju i nema prijavljenih članova