PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uputilo je poziv na Javnu raspravu  dana 06.09.2017.godine (srijeda) u 10,00 sati u prostorijama sale Skupštine Unsko-sanskog kantona, ulica Alije Đerzeleza broj 2, Bihać, a vezano za nacrt Zakon o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona, shodno zaključku Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-4-567/17 od 03.07.2017.godine, na sljedeće zainteresirane subjekte:

-          Lovačka organizacija „Bihać“ , Grad Bihać

-          Lovačka organizacija „Grmeč“ , Općina Bosanska Krupa

-          Lovačka organizacija „Lovac“ , Općina Bužim

-          Lovačka organizacija „Jelen“ , Grad Cazin

-          Lovačka organizacija „Srna-Grmeč“ , Općina Ključ

-          Lovačka organizacija „Sana“ , Općina Sanski Most

-          Lovačka organizacija „Velika Kladuša“ , Općina Velika Kladuša

-          Lovačka organizacija „Srndać32“ , Općina Bosanski Petrovac

-          Winčester d.o.o. Bihać, Vasig-bega Biščevića broj: 8., 77000 Bihać

-          D.o.o. Cazin-Trade Cazin, Hamdije Omanovića bb, 77220 Cazin

-          KAFFERS CENTAR d.o.o. Ključ, Ulica Branilaca BiH bb, 79280 Ključ.

 

Rok za dostavljanje primjedbi, prijedloga i sugestija pismenim ili elektronskim putem ovom Ministarstvu, iznijetih na dan Javne rasprave, je do 13.09.2017.godine.

DOWNLOAD:  Zakon o oružju i municiji

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 32 gostiju i nema prijavljenih članova