PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

PRILOG TV USK

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

INTERVJU SA POLICIJSKIM KOMESAROM

Okončana obuka mentora

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar , okončan je treći ciklus Obuke mentora policijskih službenika na probnom radu koji je realiziran, uz stručnu pomoć i koordinaciju ICITAP-a, a u skladu s novim Nastavnim planom i programom, Priručnikom za obuku mentora policijskih službenika na probnom radu i Priručnikom za rad s policijskim službenicima na probnom radu.

Dvosedmičnoj obuci  u Mostaru  prisustvovalo je i  9 policijskih službenika MUP Unsko-sanskog kantona a ova obuka predstavlja  plod uspješne saradnje predstavnika ICITAP-a , Policijske akademije F MUP-a, AEPTM-a i MUP USK-a.

Dodjeli certifikata prisutan je bio i policijski komesar, generalni inspektor policije Koričić Mujo, koji je polaznicima ove obuke čestitao na ostvarenim rezultatima  ističući važnost programa obuke koji će unaprijediti rad policijskih struktura u dijelu koji se odnosi na rad s mladim policajcima kojima je nužno pružiti profesionalnu pomoć i podršku kako bi sve naučeno na akademiji efikasno realizirali u praksi.    

 

BIOGRAFIJA

Policijski komesar- generalni inspektor policije

MUJO KORIČIĆ

Dan policije 2017

Zakon o oružju i municiji

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 83 gostiju i nema prijavljenih članova