PRISTUP INFORMACIJAMA

Registar informacija

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama 

Stručni saradnik za pristup informacijama

tel. ++387/ 37 / 224-224  lok.124

mail:

pristupinformacijama@mupusk.gov.ba

RPZ-Rad policije u zajednici

POLICIJSKA AKADEMIJA

TV CAZIN

Dan policije 2017

Dodjela zlatne policijske značke

MUPUSK VJEZBA

RTV USK DNEVNIK POLICIJSKA AKADEMIJA 20 12 2017

OBAVJEŠTENJE 31.07.2017.godine

KOMISIJA ZA IZBOR POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U ČIN  POLICAJAC 

Broj: 05-04/01-1-34-307/17

Datum: 31.07.2017.godine

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

          Obavještavaju se kandidati koji su zadovoljili na Testu općeg znanja koji je održan dana 27.07.2017.godine, da će se Posebni pisani test koji se sastoji od poznavanja osnovnih propisa koji se primjenjuju na radnom mjestu za koje se kandidat prijavio održati dana 08.08.2017.godine sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Tehničkog  fakulteta u Bihaću.

Napomena:

          Kandidati su dužni prilikom pristupa testiranju sa sobom ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku i koverat sa dodjeljenom šifrom, a zabranjeno je da kod sebe na testiranju posjeduju mobilni telefon, smart satove i koriste bilo kakva druga tehnička pomagala.

 

            Kandidati koji se ne budu pridržavali naprijed navedenog bit će odstranjeni sa testiranja.

 

LISTA1_TEST_OPCEG_ZNANJA

Dan policije 2017

WebM@il

Policijska misija

POTRAGE

Turn back crime

Historija web-a

Video arhiva

Prijavljeni

Ko je na portalu: 56 gostiju i nema prijavljenih članova