Bilten 25.05.2018.godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET

Nisu evidentirana krivična djela

 

JAVNI  RED I MIR

Na području USK-a, javni red i mir narušen je 9 puta a policijski službenici su  intervenisali te protiv počinioca poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

Bihać- 4 narušavanja- „ Nepostupanje po naredbi OSL-a“ „Prosjačenje“„ Vika, svađa, drsko i naročito drsko ponašanje“„ Svađa,vika, naročito drsko ponašanje i omalovažavanje OSL u vršenju službenih zadataka“

Velika Kladuša- 3 narušavanja- „Fizički napad i naročito drsko ponašanje“„Drsko ponašanje i prijetnja da će napasti na život i tijelo“ „ Naročito drsko ponašanje“

Ključ- 1 narušavanje- „Omalovažavanje OSL u vršenju službenih zadataka“

Bosanska Krupa- 1 narušavanje- „ Naročito drsko ponašanje“

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Na području USK-a dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo povrjeđenih lica.

Bihać- 2 saobraćajne nezgode

Cazin- 1 saobraćajna nezgoda

Sanski Most- 1 saobraćajna nezgoda

Velika Kladuša- 1 saobraćajna nezgoda