Bilten 25.01.2016.godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET : 1 krivična djela

JAVNI RED I MIR : 1 narušavanje javnog reda i mira

SAOBRAĆAJ : 5 saobraćajnih nezgoda (dva lica zadobila LTP)

 

KRIMINALITET

Bihać -  1 KD -"teška krađa"

 

JAVNI RED I MIR

Velika Kladuša  -1 narušavanje – "fizički napad"

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Bihać– 1 saobraćajna nezgoda

Cazin– 2 saobraćajne nezgode (jedno lice zadobilo  LTP)

Vel. Kladuša– 1 saobraćajna nezgoda  ((jedno lice zadobilo  LTP)

Bos. Krupa– 1 saobraćajna nezgoda