Bilten 23.01.2016.godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA  PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET : 3 krivična djela

JAVNI RED I MIR : 2 narušavanja javnog reda i mira

SAOBRAĆAJ : 3 saobraćajne nezgode  

 

KRIMINALITET

Cazin-  1 KD -"šumska krađa"

Bos. Krupa -  1 KD -"krađa"

Velika Kladuša -  1 KD -"krađa"

 

JAVNI RED I MIR

Bos. Krupa – 2 narušavanja– "točenje alkohola vidno pijanim licima"

                                         – "naročito drsko ponašanje"

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Bihać – 2 saobraćajne nezgode

Cazin– 1 saobraćajna nezgoda