Bilten 21.01.2016.godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA  PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET : 4 krivična djela

JAVNI RED I MIR : 3 narušavanja javnog reda i mira

SAOBRAĆAJ : 5 saobraćajnih nezgoda

 

KRIMINALITET

Bihać -  1 KD -"krađa"

Cazin -  2 KD -"krađa"

                     -"šumska krađa"

Sanski Most -  1 KD -"samovlašće"

 

JAVNI RED I MIR

Bihać  -1 narušavanje – "prosjačenje"

Cazin – 1 narušavanje – "pucanje iz vatrenog oružja"

Bos. Krupa– 1 narušavanje– "omalovažavanje OSL"

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Bihać – 2 saobraćajne nezgode

Cazin– 2 saobraćajne nezgode

Bos. Petrovac– 1 saobraćajna nezgoda