Bilten 20.01.2016.godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA  NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET : 1 krivično djelo

JAVNI RED I MIR : 5 narušavanja javnog reda i mira

SAOBRAĆAJ : 2 saobraćajne nezgode 

 

KRIMINALITET

Bos. Krupa-  1 KD – "krivotvorenje isprave"

 

JAVNI RED I MIR

Bihać -2 narušavanja – "tuča"

                               – "drsko ponašanje"

Cazin – 1 narušavanje – "naročito drsko ponašanje"

Velika Kladuša– 1 narušavanje– "fizički napad"

Bos. Krupa – 1 narušavanje– "naročito drsko ponašanje"

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Vel. Kladuša– 1 saobraćajna nezgoda

Sanski Most– 1 saobraćajna nezgoda