Bilten 17.01.2016.godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET : 5 krivičnih djela

JAVNI RED I MIR : 1 narušavanje javnog reda i mira

SAOBRAĆAJ : 7 saobraćajnih nezgoda (jedno lice zadobilo TTP, a dva lica LTP)

 

KRIMINALITET

Bihać -  1 KD -"nanošenje LTP"

Cazin -  2 KD -"krađa"

                     -"teška krađa" 

Bos. Krupa-  2 KD -"krađa"

                            -"teška krađa"

 

JAVNI RED I MIR

Velika Kladuša – 1 narušavanje – "drsko ponašanje"

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Bihać – 3 saobraćajne nezgode

Cazin– 2 saobraćajne nezgode (jedno lice zadobilo  TTP, a dva lica LTP)

Vel. Kladuša– 1 saobraćajna nezgoda 

Bos. Krupa– 1 saobraćajna nezgoda