Bilten 16.01.2016.godine

  • Štampa

U PROTEKLA 24 SATA NA  PODRUČJU USK-a EVIDENTIRANO JE:

 

KRIMINALITET : 4 krivična djela

JAVNI RED I MIR : 2 narušavanja javnog reda i mira

SAOBRAĆAJ : 6 saobraćajnih nezgoda (jedno lice zadobilo TTP)

 

KRIMINALITET

Bihać -  2 KD -"teška krađa"

                      -"oštećenje tuđe stvari"

Bos. Krupa-  2 KD -"teška krađa"

                            -"nasilje u porodici"

 

 JAVNI RED I MIR

Bihać -1 narušavanje – "omalovažavanje OSL"

Sanski Most – 1 narušavanje– "prosjačenje"

 

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Bihać – 3 saobraćajne nezgode (jedno lice zadobilo  TTP)

Vel. Kladuša– 3 saobraćajne nezgode