Biografija: Mujo Koričić

  • Štampa

Policijski komesar- generalni inspektor policije

MUJO KORIČIĆ -  rođen 12.12.1963. godine  u Bihaću, BiH

 

OBRAZOVANJE:

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

 

PROFESINALNA KARIJERA:

2014    Imenovan za policijskog komesara i stiče čin generalnog inspektora policije

2013    Imenovan za vršioca dužnosti policijskog komesara

2011    Načelnik Prve policijske uprave sa sjedištem u Bihaću

2008    Šef Odsjeka za procjenu i razvoj profesionalnih standarda

2006    Načelnik Sektora kriminalističke policije Uprave policije

2002    Šef Odsjeka  kriminalističke policije PU Bihać

2000    Šef Odsjeka za imovinska krivična djela, Sektor kriminalističke policije

2000    Šef Odjeljenja za krivična djela protiv međunarodnog prava i krvne delikte

1997    Šef Odjeljenja za organizovani kriminal u Odjeljenju kriminalističke policije

1996    Odsjek za poslove i zadatke sprječavanja i otkrivanja opšteg kriminaliteta

 

POSEBNA DOSTIGNUĆA:

U toku karijere više puta nagrađivan za naročito zalaganje i  postignute rezultate u radu

1999    Dodjeljenja novčana nagrada

2000    Dodjeljen sat sa posvetom

2014    Dodjeljena zlatna policijska značka